استفاده از لوله های الکتریکی برای عبور دادن سیم ها و کابل ها بسیار سودمند است و کار تعمیر و جابجایی و بهینه سازی کابل ها و سیم ها را تسهیل می بخشد.

       تصویر شماره ۱ کاتر لوله های پی وی سی

تصویر شماره ۲ لوله    PVC

کار با لوله های الکتریکی پی وی سی بسیار آسان است. یک اره آهن بر یا یک کاتر لوله که در تصویر شماره یک نشان داده شده است به همراه یک متر نواری تنها ابزاری هستند که برای کار با این محصول به آن نیاز دارید.

لوله های الکتریک پی وی سی در سایز های گوناگون از قطر ۲/۱ اینچ تا ۶ اینچ و در دو بازه قدرتی (ضخامت لوله) ۴۰ و ۸۰ موجود می باشند.

  1. لوله های ۴۰ مناسب برای کار در محیط های مسکونی
  2. لوله های ۸۰ با ضخامت دیواره بیشتر نسبت به لوله های ۴۰ مناسب برای استفاده در محیط های سخت تر

لوله های پی وی سی به گونه ای طراحی گردیده اند که در یک سمت دارای مادگی هستند، تصویر شماره ۲، بنابراین برای متصل کردن لوله ها به همدیگر در اکثر مواقع نیازی به اتصال خارجی وجود ندارد.

همانطور که در تصویر ۴ نشان داده شده است اتصال های بسیاری برای استفاده در لوله های پی وی سی موجود می باشند.

تصویر شماره ۳ – لوازم جانبی و اتصالات پی وی سی

در مصارف خارجی استفاده از چسب و لوله پاک کن در محل اتصالات لازم است و در مصارف داخلی می توانید از اتصال نر و مادگی استفاده نمایید.

بخاطر داشته باشید لوله های پی وی سی مانند لوله های فلزی EMT اتصال زمینی ایجاد نمی کنند.

بخش ۱ تصاویر و کارکرد های معمول ترین اتصالات و لوازم جانبی لوله های پی وی سی را ارائه می دهد.

بخش ۱ معمول ترین اتصالات و لوازم جانبی لوله های پی وی سی

روبنده ۴۵ درجه

روبنده ها این امکان را ایجاد می کنند تا به راحتی کابل ها تغذیه و کشیده شوند چراکه آنها انحنا های بسیار ملایمی دارند. روبنده ها زوایای مختلفی دارند که می تواند ۲۵/۱۱، ۵/۲۷، ۳۰ ، ۴۵ و ۹۰ درجه باشد.

اتصال T

از این اتصال برای جداسازی جریان سیم ها استفاده می گردد

ورودی لوله همراستا

این اتصال دسترسی آسانی برای کشیدن و تغذیه سیم ها و کابل ها در یک لوله با طول زیاد را ایجاد می کند.

بوش لوله

این اتصال یک مهره پشت بند برای هرنوع اتصال نر می باشد.

اتصال لوله

این اتصال دو قطعه لوله را به همدیگر متصل می کند.

جعبه الکتریک

جعبه های الکتریک با ۱، ۲، ۳ و ۴ ورودی موجود می باشند.

اتصال انبساطی لوله

این اتصال این امکان را به لوله می دهد تا بدون صدمه دیدن منقبض و منبسط گردد.

اتصال مادگی

این اتصال برای برقراری اتصال به لوله های نر و دیگر تجهیزات با نقطه اتصالی نر بکار برده می شود.

لوله های آفست یا دوخم

در زمان وارد شدن و یا خارج شدن از یک جعبه الکتریک با لوله ای که در سطحی برابر با جعبه بسته شده است  لازم است لوله بیرون آورده شود تا با اتصالات جعبه همخوانی پیدا نماید.

اتصال LB

اتصال LB امکان تغییر مسیر ۹۰ درجه و تغزیه و کشیدن سیم ها را ممکن می سازد.

جعبه اتصال گرد

این جعبه می تواند برای چراغ های الکتریکی و دیگر تجهیزاتی که به جعبه الکتریک گرد نیاز دارند مورد استفاده قرار گیرد.

اتصال نر

این اتصال برای برقراری اتصال با تجهیزات مادگی و بوش ها مورد استفاده قرار می گیرد.

همانطور که در تصاویر شماره ۴ و ۵ نشان داده شده است لوله های پی وی سی در مصارف محیط های مسکونی برای سیم کشی زیر زمینی مورد استفاده قرار می گیرد.

تصاویر شماره ۴ و ۵ استفاده از لوله های پی وی سی در مصارف زیر زمینی

مترجم: نرگس علیپور حیدری